Hälsa & välbefinnande

Den existentiella hälsan handlar om hur du tänker, känner och handlar i ditt liv.
God existentiell hälsa ger dig en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen.

Ibland kan det vara svårt att se livet från den ljusa sidan. Det kan bero på att man inte mår riktigt bra eller att livet förändrats på ett oönskat sätt. Oavsett vad det beror på, mår man oftast lite bättre av att träffa andra i samma situation.

I ”Samtalsgrupp – senior” fokuserar vi på de dagar som kommer i en sluten grupp på 5-6 personer. Det finns en tydlig struktur för samtalet och ett nytt tema vid varje tillfälle. Vi undersöker, utifrån varje tema, hur vi kan hitta inspiration i vardagslivet.

KOSTNAD:
Gratis

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs. Gruppen är för dig som är senior.

BRA ATT VETA
Vi träffas dagtid vid fem tillfällen.
Kursen sker i samverkan med Region Jönköpings län. Vi startar igång när gruppen är fulltalig.

FRÅGOR?
Kontakta Carin Lätth, verksamhetsutvecklare, 0704-31 39 45, carin.latth@sv.se