Scrapbooking, Mariannelund

Scrapbooking, Mariannelund

Hantverk


Välkommen till Mariannelunds scrapgrupp!
Du kan vara nybörjare eller van scrappare. Ta med eget material eller köp till självkostnadspris det du förbrukar. Är du nybörjare går vi genom grunderna och
du får ett kompendie för att snabbt komma in i scrapping.

BRA ATT VETA
Vi träffas mellan kl. 18.00-22.00 varannan måndag, jämna veckor med start 20/2.
Om tiden 18-22 känns lång, går du bara när det passar dig.

LEDARE
För information eller praktiska frågor kontakta Susann Nilsson som leder
gruppen, 0705-38 96 54, scrapbooking@susanns.se


ÖVRIGA FRÅGOR?
Kontakta: Cecilia Liljeblad, Verksamhetsutvecklare, 0381-155 50
cecilia.liljeblad@sv.se