Djur, natur & miljö

Välkommen på seminarium med föreläsningar om miljö- och hälsorelaterad forskning.

FÖRELÄSARE
Professor Lennart Hardell, tidigare canceröverläkare vid universitetssjukhuset Örebro. Lennart är forskare och cancerläkare. Hans forskning om hjärntumörsrisker bland mobilanvändare är världsledande och har i internationella utvärderingar och domstolsbeslut bedömts som mest tillförlitliga.
Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen och tillhör en av Sveriges mest kunniga experter om området hälsorisker på grund av mikrovågsstrålning.

BRA ATT VETA
Fri entré. Arrangör är Elöverkänsligas förening i Jönköpings län i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, Gröna Seniorer, Tandvårdsskadeförbundet, Funktionsrätt i Jönköping samt www.vagbrytaren.org och www.eloverkanslig.org.

FRÅGOR?
Kontakta SVs verksamhetsutvecklare Marie Hammarin, tel 0380-575603, marie.hammarin@sv.se.