Hälsa & välbefinnande

Senaste nytt om livsstil och hälsa - trendkänsligt område, men vad säger forskningen? En föreläsning med professor Mai-Lis Hellenius om betydelsen av fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor.

OBS! Fel tid i vårt kursblad - det är kl 18.00 som gäller!