Humaniora

I Shared Reading - delad läsning läser man dikter, noveller eller andra korta texter högt tillsammans. Under läsningen stannar man upp för att samtala och reflektera kring de tankar, känslor och minnen som texterna väcker.

Fyll sedan på med information under resp. UNDERRUBRIK och ta bort de rubriker som inte behövs.
(OBS! versaler i UNDERRUBRIKERNA, inget kolon och ny rad för brödtexten. Brödtexten ska komma direkt efter rubriken, ingen tom rad emellan).

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper om litteratur krävs och du behöver inte läsa några texter hemma mellan träffarna.

BRA ATT VETA
Tex: Vi träffas varje vecka.

LEDARE
Tex: Anja Ekblom är utbildad ledare i metoden Shared Reading - delad läsning och har erfarenhet av att leda digitala cirklar i metoden.

FRÅGOR?
Kontakta Anette Forssander, Verksamhetsutvecklare, 0704 31 39 08, anette.forssander@sv.se