Humaniora

Shared Reading läser man korta texter tillsammans. Under textläsningen stannar man upp, samtalar och delar tankar, känslor och minnen som läsningen väcker. Läsledaren förmedlar en vänlig och kravlös atmosfär, där var och en deltar på sina villkor. Deltagandet i en Shared Reading-grupp ger dig en paus från vardagen, nya insikter och en möjlighet att förbättra ditt bättre mående.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper om litteratur krävs. Du behöver inte läsa några texter hemma mellan sammankomsterna.

BRA ATT VETA
Ingen kursavgift

LEDARE
Birgitta Sixtensson är utbildad ledare i metoden Shared Reading.

FRÅGOR?
Kontakta Anette Forssander, Verksamhetsutvecklare, 0704-31 39 08, anette.forssander@sv.se