Vi har alltid pågående grupper i Shared Reading. Anger du ditt intresse så återkommer vi till dig med förslag på uppstartstid. Det är viktigt att du i meddelanderutan längst ner i anmälan anger om du vill vara deltagare eller läsledare. Om du är intresserad av att vara läsledare vill vi att du har erfarenhet av att ha deltagit i en Shared Reading-grupp, men du kan redan nu visa ditt intresse.

Har du frågor så når du oss med lätthet på mejl eller telefon:

AnnaMalin Kax,
Projektledare
annamalin.kax@sv.se
0720-70 50 45

Katarina Lundgren
Assisterande projektledare och litterär samordnare
katarina.lundgren@sv.se
0720-70 67 98