Hälsa & välbefinnande

Välkommen till Strokeföreningens Afasigrupp i Tranås!

Tanken med träffarna är att du med afasi ska kunna komma i kontakt med andra i samma situation och träna på ditt tal.
Samtala och ge varandra förslag på vardagslösningar.

Träffarna äger rum varje torsdag.
Kl. 10.00-12.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Storgatan 50, Tranås
Ingång baksidan, hiss finns.

För info/anmälan kontakta Tomas Johansson 070-6967991 (kontaktperson för Stroke/Afasi i Tranås)

Med reservation för ändringar/ FHM rekommendationer.