Hälsa & välbefinnande

Allt fler samtalar om att man inte vågar gå ut och promenera/träna (speciellt själv och vid mörker), vara på fest eller ute och dansa för risken av överfall och förföljelse.

Självskyddet syftar till ökad kännedom i konflikthantering och enklare självförsvarstekniker samt förmågan att läsa av en miljö och agera därefter. Vi vill också öka medvetandet hur ditt egna agerande/kroppsspråk kan förebygga eventuella faror och övergrepp.
Kunskap och ökad medvetenhet ger dig trygghet i vardagen.
Kursens innehåll kommer att läras ut på ett pedagogiskt, enkelt och logiskt sätt

Innehåll:
• Probleminventering av möjliga eller uppkomna situationer.
• Rörelsemetodik/säkerhetstänkande, baseras på naturliga reaktioner och rörelser.
• Teknikträning (stående, liggande, sittande)- Enkla metoder för att ta sig loss vid fasthållning m.m.
• Nöd & Nödvärnsrätt – Vad får jag i nödvärn göra mot min angripare? Får jag hjälpa andra? Civilkurage.

BRA ATT VETA
Bör vara oömma och ledig klädsel, viss pulshöjande uppvärmning kommer ingå och eventuell fasthållning i kläderna.

LEDARE
Kursen kommer att ledas av Morgan Abrahamsson som med sin långa erfarenhet inom traditionellt självförsvar är välrenommerad och har flera års utövande av kinesisk Kungfu.

FRÅGOR
Kontakta Gunilla Borg, 0380-57 56 01, gunilla.borg@sv.se