Sjung i Eksjö Gospelkör

Sjung i Eksjö Gospelkör

Musik, teater

Gospel är glädje!
Var med och sjung i Eksjö Gospelkör du också. Vi träffas ca var tredje söndag.

BRA ATT VETA
Tider för övningar och eventuella konserter uppdateras efterhand.

LEDARE
Elin Bergstrand, Joel Samuelsson

FRÅGOR?
Kontakta Anett Olsen, verksamhetsutvecklare, 0381 - 155 50, anett.olsen@sv.se