Musik, teater

Gospel är glädje!
Var med och sjung i Eksjö Gospelkör du också. Vi träffas ca var tredje söndag.

BRA ATT VETA
Vi startar övningarna för våren söndag den 20 januari.

LEDARE
Elin Bergstrand, Joel Samuelsson

FRÅGOR?
Kontakta Anett Olsen, verksamhetsutvecklare, 0381 - 155 50, anett.olsen@sv.se