Musik, teater

Gospel är glädje!
Var med och sjung i Eksjö Gospelkör du också. Vi träffas ca var tredje söndag.

BRA ATT VETA
Vi startar övningarna för våren söndag 19/1 och önskar båda nya och gamla deltagare varmt välkommen till en ny termin.

LEDARE
Elin Bergstrand, Joel Samuelsson

FRÅGOR?
Kontakta Anett Olsen, verksamhetsutvecklare, 0381 - 155 50, anett.olsen@sv.se