Hantverk & konst

För kreativa barn som tillsammans med vuxen närstående och som vill utforska och skapa
. Olika tema varje tillfälle. Material ingår.

17/10 Gör ditt eget papper

14/11 Tova småsaker, en groda, boll eller orm eller något annat


Frågor:

Kontakta: Bodil Nordgren, verksamhetsutvecklare bodil.nordgren@sv.se 0704-313928