Hantverk & konst

För kreativa barn som vill utforska och skapa. Olika tema varje tillfälle. Material ingår.

25/10 Skapa till halloween


Ledare;
Catharina Ivarsson och Kerstin Lönn