Skrivarcirkel

Skrivarcirkel

Humaniora

Under dessa träffar kan du skriva vad du vill, och samtidigt utvecklas i ditt skrivande. Ingrid ger dig tips på vägen!

Träff varannan vecka - jämna veckor i Thelegården i Hullaryd.
Tiden kan senareläggas om deltagare har svårt att komma till kl. 15.00.

LEDARE
Ingrid Persson har stor erfarenhet av att skriva och ger din inspiration och tips om hur du lägger upp din berättelse.

FRÅGOR?
Kontakta: Anett Olsen, verksamhetsutvecklare, 0380-414 31, anett.olsen@sv.se