Historia & Konsthistoria

Kursen vänder sig till dig som vill forska vidare i huvudsak utanför ministerialböckerna.

Fördjupning av sökning i husförhörslängder, soldat- och båtsmansregister, bouppteckningar
m m. Tips om ”hjälpmedel”.
Pris: 400 kr för medlem / 500 kr för icke medlem


Kontakt: Bodil Nordgren, bodil.nordgren@sv.se 0704-313928