Hantverk & konst

Kom och slöjda ihop med andra, ta med vad du vill göra under dagen, vi slutar när alla gått hem.

Lena från Hunnevad Hantverk besöker oss och har med sig garner,

Hon kommer också att ha två workshops, anmäl er gärna om ni vill var med på en workshop.Workshop i tredimensionell stickning

kl.10 och 13

Pris: 50 kr
Frågor: Bodil Nordgren, verksamhetsutvecklare, 0140-37 55 60 bodil.nordgren@sv.se