Smide

Smide

Hantverk & konst

Vi samlas vid Bälaryds Hembygdsgård där vi under dagen kommer att få testa på att göra lite enklare saker som krokar och spikar i smide.

BRA ATT VETA
Oömma kläder efter väder
Under dagen finns det det möjlighet att köpa korv med bröd och dryck till självkostnadspris

LEDARE
Marcel Stolt har arbetat som byggnadssmed i 35 år, men att smida med ässja och städ är självklart.

FRÅGOR
Kontakta: Anett Olsen, verksamhetsutvecklare, 0380-414 31 anett.olsen@sv.se