Hantverk & konst

Vi samlas vid Bälaryds Hembygdsgård där vi under dagen kommer att få testa på att göra lite enklare saker som krokar och spikar i smide.

BRA ATT VETA
Oömma kläder efter väder då vi är utomhus
Under dagen finns det det möjlighet att köpa korv med bröd och dryck till självkostnadspris

LEDARE
Marcel Stolt har arbetat som byggnadssmed i 35 år, men att smida med ässja och städ är självklart.

FRÅGOR
Kontakta: Anett Olsen, verksamhetsutvecklare, 0380-414 31 anett.olsen@sv.se