Historia & Konsthistoria


Fil dr. Josefin Englund, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, har studerat tusentals kontaktannonser i tidningar under åren 1890-1980. Utifrån sin avhandling berättar hon om hur könsidealen och samhället förändrats under dessa årtionden.