Språk

Vi lär oss spanska från grunden och fokuserar på fraser och uttryck på turistnivå.
Du behöver ha förkunskaper motsvarande två-tre terminer. Du får gärna prova första träffen om du är osäker på nivån.


STUDIEMATERIAL
Vi använder studiematerialet Hola! Spanska för resan, kursbok och övningsbok samt kursledarens egna material. Om du inte redan har boken tillkommer en kostnad på fakturan med ca 520 kr. Meddela vid anmälan om du redan har böckerna, eller vill köpa dem på annat sätt.

BRA ATT VETA
Vi träffas första gången 18.00-19.30, därefter sex kurstillfällen 18.00-20.15. Träffarna äger rum varannan vecka (jämna veckor).
Vi skickar en kallelse/faktura ca 1 vecka före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

LEDARE
Nelson kommer ursprungligen från Chile och är utbildad lärare med flera års pedagogisk erfarenhet.

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se