Språk

BAKGRUND & INNEHÅLL:
Välkommen till en grundkurs i spanska. Kursen är perfekt för dig som kanske vill försöka behärska språket inför en resa eller varför inte kunna slå sig i slang med lokalbefolkningen i ett spansktalande land? Kursen fokusera på vardagskonversation och genom att delta i kursen är vår förhoppning att du, på ett mer obehindrat sätt, kan göra dig förstådd på en restaurang, flygplats, hotell och affärer mm.

LEDARE:
Theresa Eriksson

BRA ATT VETA:
Kursen kommer hållas digitalt, länk skickas separat cirka 1 veckan innan kursstart. Kallelsen/faktura skickas via uppgiven e-post eller post cirka 1 vecka innan kursstart.

FÅGOR:
Andréas Rydberg
andreas.rydberg@sv.se
0370 34 10 96