Spanska, termin 3/konversation

Spanska, termin 3/konversation

Språk

Vi fortsätter att lära och utöka vårt ordförråd med fraser och uttryck på turistnivå.

FÖRKUNSKAPER
Kursen är för dig som har minst två terminers förkunskaper eller motsvarande.

STUDIEMATERIAL
Vi använder kursboken Caminando 1 och ledarens egna material.

LEDARE
Nelson kommer ursprungligen från Chile och är utbildad lärare med flera års pedagogisk erfarenhet.

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se