En engelsk metod för högläsning i grupp, Shared Reading - delad läsning, etableras nu i Sverige. I Studieförbundet Vuxenskolans (SV:s) regi pågår ett treårigt projekt för att sprida metoden i hela Jönköpings län. Prioriterade målgrupper för projektet är vuxna med, eller i riskzonen för, psykisk ohälsa men alla över 18 år är välkomna att delta.

Vi hälsar personal och chefer inom kommun, region, bibliotek, cirkelledare och verksamhetsutvecklare inom SV och intresserad allmänhet från länets alla kommuner välkomna till en konferens om metoden och projektet.
Torsdag 2 april 2020 kl. 13 – 16
Qulturum, sjukhusområdet Ryhov, Jönköping
Dagens innehåll:

▪ Vad är Shared Reading – delad läsning?
▪ Hur går det till?
▪ Prova på!
▪ Hur gör vi för att få Shared Reading till vår kommun/verksamhet?
▪ Hur blir jag läsledare?
▪ Grupper för intresserade deltagare
▪ Filmvisning
▪ Margareta Melin läser egna dikter

Dagen är avgiftsfri och vi bjuder på fika.
Anmälan senast den 12 mars 2020 till Studieförbundet Vuxenskolan via länken
http://sv.se/sharedreading/konferens .
Anmälan är också möjlig via nedanstående mejl eller telefon.

Vid frågor kontakta projektledare
AnnaMalin Kax, e-post: annamalin.kax@sv.se , telefon: 0720 - 70 50 45
Katarina Lundgren, e-post: katarina.lundgren@sv.se , telefon: 0720 - 70 67 98

Läs mer om projektet på vår hemsida www.sv.se/sharedreading