Stadsnära odling

Stadsnära odling

Trädgård, hus och hem

Stadsnära odling är officiellt ett sätt att utveckla staden mot en större hållbarhet. Men det kan lika gärna vara att på ett mer inofficiellt sätt använda stadens outnyttjade ytor för odling både för mat och fägring. Föreläsningen förklarar begreppet och presenterar vad olika städer i Sverige officiellt arbetar med. Men det blir även lite om gerillaodling och hur stadsnära odling ser ut internationellt. Du får också en presentation av grödor som kan vara enkla att odla i den lilla skalan samt en del odlingstips och länktips.

Föreläsare; Agneta Börjesson
Agneta Börjeson är agronom och biolog med odlad mångfald som sitt främsta arbetsområde. Odling är för henne livsviktigt både för att producera utsädesfrö och mat. Matintresset är också stort och maten lagas helst på lokala råvaror och gärna på växtsorter med historia. Andra intressen är kulturhistoria och vilda ätliga växter.