Beteendevetenskap, Hälsa & välbefinnande

Kurskvällen är inställd p g a för få deltagare.


Hur hantera besvärliga samtal.
Vad är skillnaden i konsekvens mellan jag-budskap och du-budskap.
Hur ge raka budskap utan att kränka den andre.
Hur bemöta ett kränkande budskap och behålla sin kraft.

LEDARE
Maj-Inger Johansson, organisationskonsult, processledare och samtalsterapeut

FRÅGOR?
Kring kursens innehåll, kontakta Maj-Inger Johansson, 070-639 22 33, info@besekull.se
Övriga frågor kontakta, Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se