Stärk din självkänsla

Stärk din självkänsla

Beteendevetenskap, Hälsa & välbefinnande

Stärk din självkänsla

Om kursen
Den här kursen riktar sig till dig som vill få en ökad kunskap omkring din egen självkänsla och chansen att påverka den i önskad riktning.

Vi kommer tillsammans under kurstillfällena arbeta oss igenom ett arbetsmaterial. Du kommer få utbildning om låg självkänsla i kombination med praktiska och teoretiska övningsuppgifter. Det kommer ges möjlighet att på egen hand arbeta vidare under veckorna med teoretiska och praktiska övningar i syfte att stärka den egna självkänslan. Under gruppträffarna kommer du få ta del av andras erfarenheter och själv välja vilka erfarenheter du vill dela med dig av.

Studiematerialet ingår i kursavgiften och tillhandahålls fortlöpande under kursens gång.
Materialet består av arbetsboken Stärk din självkänsla (199 sidor) och innehåller fakta- och utbildningsmaterial, plats för egna reflektioner och fortlöpande hemuppgifter. Materialet baseras på Kognitiv beteendeterapi (KBT).


Om kursledaren
Carolina Wihrén är utbildad beteendevetare och sedan 15 år utbildad och verksam inom Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Välkommen med din anmälan!
Det går att delbetala kursen, ange detta vid din anmälan