Hantverk & konst

Vi vill gärna starta upp en grupp där vi lär av varandra, byter mönster och idéer kring olika handarbete.

Vi träffas förslagsvis ojämna veckor under hela hösten.

Vi startar så snart vi har en grupp så välkommen med anmälan.

MATERIAL
Ta med eget material.

BRA ATT VETA
Ingen avgift.

FRÅGOR?
Kontakta verksamhetsutvecklare Mia Undfors, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se