Hantverk & konst

Ta med ditt sticke och kom!
Har du har ett annat handarbete går det lika bra. Vi arbetar med våra hantverk, lär oss av varandra och har trevligt tillsammans.

BRA ATT VETA:
Vi fikar tillsammans under kvällen.

FRÅGOR?
Kontakta: Anneli Bjurhed, Verksamhetsutvecklare, 0381-155 50
anneli.bjurhed@sv.se