Hantverk & konst

Ta med ditt sticke och kom!
Har du har ett annat handarbete går det lika bra. Vi arbetar med våra hantverk, lär oss av varandra och har trevligt tillsammans.

BRA ATT VETA:
Vi fikar tillsammans under kvällen. Träffarna är: 31/8, 28/9, 26/10 och 23/11.

FRÅGOR?
Kontakta: Cecilia Liljeblad, Verksamhetsutvecklare, 0381-155 50
cecilia.liljeblad@sv.se