Hantverk & konst

Kom och sticka och virka med oss!
Vi träffas sista måndagen i varje månad då vi fikar och har trevligt under tiden vi handarbetar.

BRA ATT VERA
- Arrangemanget sker i samarbete med SPF.
- Parkering på platser märkta för besökare vid Svartågården

FRÅGOR?
Kontakta: Anett Olsen, verksamhetsutvecklare, 0380-414 31, anett.olsen@sv.se