Hantverk & konst

Kom och sticka och virka med oss!
Vi träffas sista måndagen i varje månad då vi fikar och har trevligt under tiden vi handarbetar med olika hantverk.

BRA ATT VETA
Arrangemanget sker i samarbete med SPF.
Kontakta Anita Bjerkander för information om startdatum för hösten.
Parkering på platser märkta för besökare vid Svartågården (P-skiva krävs) eller vid gamla stationsbyggnaden snett emot Svartågården.


FRÅGOR?
Kontakta: Cecilia Nelson verksamhetsutvecklare, 0720-796825