Hantverk & konst

Välkommen till stickcafé, både för dig med och utan erfarenhet. Ta med din egen stickning.
Vi träffas varannan vecka.

FRÅGOR?
Kontakta Bodil Nordgren, verksamhetsutvecklare, 0140-37 55 60, bodil.nordgren@sv.se