Hälsa & välbefinnande

Upplever du att livet och vardagen snurrar på för fort?
Känner du dig frustrerad när du märker att din psykiska och fysiska hälsa påverkas, men har svårt att bryta mönster? Den här samtalsgruppen är för dig som vill hitta strategier för att hantera livet när det är stressigt.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.
Gruppsamtalen vänder sig till dig som vill veta mer om hur du kan öka ditt psykiska välmående.

BRA ATT VETA
Vi träffas varje vecka.

LEDARE
Morten Halvorsen.
Morten har många års erfarenhet av att arbeta med stresshantering och personlig utveckling inom företag och föreningar. Han har arbetat med både grupper och enskilda.

MATERIAL
Vi utgår från boken ”Ta hand om dig -strategier för stresshantering och personlig utveckling” av Morten Halvorsen. Du behöver inte köpa boken innan första kurstillfället, det finns möjlighet att köpa den under kursens gång.

TEMA
- Ditt unika GUmE (betyder gener, uppväxtmiljö och erfarenheter)
- Introspektion (en metod som på svenska kallas inre själviakttagande)
- Alla kan lära
- Du äger dina sanningar
- Jämför dig med dig själv
- Att skapa en positiv självbild
- Träna på att säga nej
- Psykologisk belastning – det vill säga negativ stress

FRÅGOR?
Kontakta Carin Lätth, Verksamhetsutvecklare, 0704-31 39 45, carin.latth@sv.se