Hälsa & välbefinnande

För dig som är drabbad, i riskzon, anhörig eller bara vill veta mer om modern tids största sjukdom. Här får du med dig kunskaper kring stress, vad som händer i kroppen, förebyggande åtgärder, acceptans, kosten, återgång i arbete och mycket annat.

Ibland kan det vara svårt att acceptera att man är sjuk och man känner sig ensam i sina upplevelser när livet plötsligt ändrats på ett oönskat sätt.
Oavsett vad det beror på, mår man oftast lite bättre av att träffa andra i samma situation - stressjuka högpresterande individer som behöver tips och stöd i vardagen.

LEDARE
Josefine Wixengård, utbildad lärare och hälso- och livstilsterapeut.

FRÅGOR
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se