Hälsa & välbefinnande

Välkommen att delta i en studiecirkel där du att träffa andra föräldrar till barn med NPF-diagnos och möjlighet till fördjupad kunskap och stöd i ditt föräldraskap.

Tillsammans med övriga deltagande föräldrar får du utrymme att diskutera vad den neuropsykiatriska diagnosen betyder för dig, ditt barn och livet i stort.

Studiecirkeln är kostnadsfri och anordnas av Värnamo kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Cecilia Berggren är cirkelledare. Hon har egen erfarenhet som förälder till barn med NPF och är inom kort klar med sin utbildning till behandlingspedagog.

Start av studiecirkeln: tisdagen den 25 februari
Övriga gånger: 10 mars, 24 mars, 15 april
Tid: 18.00-19.30
Kurslokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Götavägen 1 Värnamo
Fika till självkostnadspris
Anmälan senast 24/2 via länk: sv.se/varnamo

Frågor: kontakta anhörigsamordnare anna.tillberg@varnamo.se tfn:0370-37 77 82
Madeleine.sjostrand@sv.se tfn: 0704-31 39 18