INNEHÅLL

Det finns många myter och vanföreställningar kring självmord. Faran med dem är att de hindrar oss från att handla på ett riktigt sätt. Det är därför väldigt viktigt att vi kontinuerligt jobbar för att sprida sann kunskap och krossa myterna.
Vi kan inte acceptera att det årligen begås cirka 1 200 självmord i Sverige. Det är ungefär tre självmord om dagen som det är möjligt att förebygga och förhindra.
Hjälp oss att rädda liv!

Våga Fråga är en två timmars-utbildning där vi går igenom fakta och myter om självmord. Vi lär dig känna igen varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och vi går igenom hur du kan stötta. Genom bikupor och rollspel får du öva dig i hur du kan agera när du misstänker att någon har det svårt. Du får lära dig att hålla motiverande samtal och du får konkreta råd på hur du kan följa upp och hur du lotsar rätt vid en akut situation. Du behöver inte ha några förkunskaper eller arbeta med den här typen av frågor i ditt arbete för att kunna delta.

Välkommen på en livsviktig föreläsning!

FÖRELÄSARE
Caroline Meyer Lagersparre från Suicide zero
https://www.suicidezero.se/

BRA ATT VETA
- Fri parkering finns i anslutning till lokalen

FRÅGOR?
Kontakta malin.thornberg@sv.se eller ring växeln på 036-190040