SV ARENA - Angår svenska kyrkan mig?

SV ARENA - Angår svenska kyrkan mig?

Samhälle

ANGÅR KYRKAN MIG?

Välkommen till en dialogkväll på Thimons i Aneby om kyrkan roll i samhället!
Den anordnas i samverkan med SV-arena.

Kyrka och kristen tro har under tusen år varit en självklar del av vår bygd. Kyrkan har stått mitt i byn, mitt i livet och bidragit till att forma det samhälle som vi har idag.
Den värdegrund som de flesta av oss delar har sina rötter i kristen människosyn. Sången och musiken har burit i livets stora ögonblick.
Tron, hoppet och kärleken har gett oss och våra förfäder mening och mål.

Angår kyrkan anebyborna? Ja, det verkar så! Nästan sju av tio anebybor är medlemmar i Svenska kyrkan och vi vet att långt fler bryr sig.
Nu när vi ska ta ut färdriktningen för de kommande fem-tio åren så måste vi ställa oss frågan: Vad ska vi med kyrkan till? Angår den dig? Vilken roll spelar kyrkan i ditt liv och vilken roll vill du att den ska ha? Vad är viktigt i morgon och om tio år?

Kom till Thimons den 17/9 kl 19.30 och lyssna till de medverkandes tankar kring: Därför angår kyrkan mig! Och ta med dina tankar och förväntningar.

Projektgruppen genom

Peter Andreasson, kyrkoherde

BRA ATT VETA
Föranmälan till SV Aneby då det är begränsat antal platser

FRÅGOR?
Kontakta: Anett Olsen, verksamhetsutvecklare, 0380-414 31 anett.olsen@sv.se