SV ARENA - Nässjö, år 2020 är 50% av kommunens upphandling miljömärkt! Antar vi utmaningen?

SV ARENA - Nässjö, år 2020 är 50% av kommunens upphandling miljömärkt! Antar vi utmaningen?

Djur, natur & miljö

Viktiga val spelar roll! Vet du att offentlig upphandling omsätter 600 miljarder årligen? Genom våra val kan därför göra stor skillnad. Nytt EU-direktiv uppmuntrar till att ställa krav som hänvisar till både miljömässiga och sociala märkningar som kan verifiera att kraven som ställs vid upphandlingar uppfylls. #ModUpp2020, är ett upprop från Sveriges mest erkända märkningar (Bra Miljöval, Krav, Ecolabel, Fairtrade, MSC, Svanen och TCO certified), Deras uppmaning är att nå målet, enligt rubrik. Hur ser vi på vikten av dessa märkningar kontra att handla närproducerat och ekologiskt. Vad är bäst, ett äpple från Sverige eller ett ekologiskt? Rosor från Holland eller Fairtrademärkta? Om andra kommuner kan och vågar gå före som ex. Lomma, Örebro, varför skulle inte Nässjö kunna vara med och visa vägen mot framtiden?
Alla är välkomna att delta i dialogen tillsammans med tjänstemän, politiker, representanter från Bra Miljöval och Fairtrade mfl.

BRA ATT VETA
SV ARENA är en opinionsbildande mötesplats för aktuella samhällsfrågor. Här lyfts frågor som berör och upprör. Dialogen och deltagaren står i centrum. Genomförs i samarbete med Nässjö Naturskyddsförening, Nässjö kommun/Fairtrade och Missionskyrkan. Kostnad för sopplunchen är 40 kr.

FRÅGOR?
Kontakta SV;s verksamhetsutvecklare Marie Hammarin, 0380-575603, marie.hammarin@sv.se.