Djur, natur & miljö

Världens länder har satt globala mål 2030. Under kvällens dialog kommer via att beröra några av dem som produktion, konsumtion, ingen hunger och bekämpa klimatförändringar. Vi fokuserar på maten. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Hur får vi till en mer hållbar konsumtion och produktion? Hjälper det att äta mindre kött för att bekämpa klimatförändringarna och vilka konsekvenser får då det? Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet. Hur kan vi främja ett hållbart jordbruk, med modern teknik och rättvisa distributionssystem? Vad gör vi idag både lokalt och globalt? Vad gör vi idag både lokalt och globalt.

Inledningen görs av Lisa Johansson som berättar om sina erfarenheter från We Effects projekt i Zambia "Världens tuffaste jobb" och Emma Hansson, utvecklingsledare för hållbar utveckling inom Gislaveds kommun.

Alla är välkomna att delta i dialogen som genomförs tillsammans med samtalsledare.

BRA ATT VETA
SV Arena är en professionell mötesplats där deltagaren står i centrum, en levande plats för samtal, reflektion och spännande dialog kring aktuella frågor som berör och engagerar.
Arrangemanget är kostnadsfritt, fikaservering till självkostnadspris.
Arrangeras i samarbete med LRF Gislaveds kommungrupp.

FRÅGOR?
Kontakta SV;s verksamhetsutvecklare Marie Hammarin, 070-431 39 23, marie.hammarin@sv.se eller Emma Westerlind, 070-431 39 35, emma.westerlind@sv.se.