Mat & dryck

INNEHÅLL;

Lär dig känna igen de vanligaste svamparna och få veta mer om svamparnas betydelse för natur och människor. Vi lär oss om svamparter, växtplatser och lär oss känna igen andra matsvamparsarter än kantareller. Kursen innehåller både teori och exkursion.


LEDARE:
Tomas Fasth