Språk

Kursen startar när vi har en full grupp. Välkommen med intresseanmälan.

För dig som är nybörjare på svenska och vill öva fraser.
Gruppen består av deltagare från olika länder och med olika förkunskaper, men vi eftersträvar en nybörjarnivå.

BRA ATT VETA
Kostnad för kursbok "Svenska till vardags" tillkommer med 100 kr.

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se


The course starts when we have a full group. Welcome with interest notification.

For those who are newcomers in Swedish and want to practice phrases.
The group consists of participants from different countries and with different prerequisites, but we strive for a beginner level.

GOOD TO KNOW
The cost of the course "Svenska til vardags" will be added by 100 kr.

QUESTIONS?
Contact Mia Undfors, business developer, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se