Språk, Övrigt

Att "behärska svenska i tal och skrift" är ofta ett krav från arbetsgivare. Liks viktigt är det att förstå ord och termer, uttryck och fraser på om omkring en arbetsplats!
I den här digitala kursen tränar vi på svenskan på jobbet!
Ur kursinnehållet:
Jag och jobbet, yrken och arbetsmarknad, CV och personligt brev, platsannonser, ord och uttryck, intervju och intervjuteknik, kontaktnät och referenser.

Kursen riktar sig till dig som behöver träna mer svenska i både tal och skrift ( SFI C/D nivå) .
Observera att kursen inte är en ordkunskapskurs inom ett specifikt yrke!

Denna kurs ingår i statens satsning på arbetsmarknadsnära insatser på distans och är för dig som på grund av coronapandemins påverkan blivit, eller riskerar att bli, korttidspermitterad, varslad eller arbetslös.