Hantverk & konst


Sy nytt eller ändra din gamla jeans eller andra kläder.


Ta med din symaskin och det du vill sy!


Tips och hjälp med din symaskin!


Gå all tre gångerna för 445 kr


Kontakt och frågor. Bodil Nordgren 0140-375560, bodil.nordgren@sv.se