Musik, teater

Dramagrupp för dig i åk 3-6 som vill prova på att spela teater, improvisation, skapa karaktärer och arbeta fysiskt med kropps- och rumsuppfattning. Vi avslutar terminen med en liten föreställning.

Ledare;
Milda Lindekrantz
Milda har läst Estetiska programmet med inriktning teater på gymnasiet och har medverkat i ett antal musikaler, teaterproduktioner och filminspelning. På fritiden tränar och tävlar Milda i cheerleading och har många års erfarenhet. Hon håller även på med musik och sång. Har också lett dansgrupper hos SV under flera år.

Arret stöds av Grännabygdens bygdepeng.

OBS! Fel prisuppgift i programbladet, rätt ska vara 100 kr.