Musik, teater

Dramagrupp för dig i åk 3-6 som vill prova på att spela teater, improvisation, skapa karaktärer och arbeta fysiskt med kropps- och rumsuppfattning. Vi avslutar terminen med en liten föreställning.

Ledare;
Milda Lindekrantz
Milda har läst Estetiska programmet med inriktning teater på gymnasiet och har medverkat i ett antal musikaler, teaterproduktioner och filminspelning. På fritiden tränar och tävlar Milda i cheerleading och har många års erfarenhet. Hon håller även på med musik och sång. Har också lett dansgrupper hos SV under flera år.