Teckenkommunikation, grund

Teckenkommunikation, grund

Språk

Teckenkommunikation innebär att du förstärker och förtydligar de viktigaste orden med hjälp av tecken i din kontakt med personer med nedsatt tal- och språkförmåga.
Vår studiecirkel vänder sig till dig vill lära dig grunderna. Vi lär oss alfabetet, färger, siffror, tidsbegrepp, dagar m.m.

Vi hoppas kunna starta senare under terminen så snart vi har en grupp.

STUDIEMATERIAL
Kostnad för "Grundordbok i teckenkommunikation" 310 kr tillkommer på fakturan. Meddela vid anmälan om du redan har boken.

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se