Hantverk & konst

Vi lär oss mer om perspektiv och komposition. Vi fokuserar på porträtt, och får tips på hur man gestaltar med hjälp av rörelser på ett papper, övergångar från ljusa till mörka nyanser mm.
Vänder sig till dig som gått teckna med kol nybörjare.
On 3/4 18.00-19:30
8 ggr / 695 kr

Ledare: Michel Andersson