Data & IT

Vi träffas på tisdagar mellan 10.00-12.15 och lär oss mer om våra mobiltelefoner och paddor/surplattor. Mobiler är för många av oss en förutsättning för en fungerande vardag. Här får du lära dig grunderna i lagom takt. Vi kommer att jobba deltagarstyrt; deltagarnas önskemål och frågor styr innehållet på kursen. Vi avslutar varje träff med en fika!

Ingen avgift!

Ledare: Milda Lindekrantz