Djur, natur & miljö

INNEHÅLL

Tellington TTouch är en träningsform som går ut på att hjälpa hunden förbättra såväl fysisk som mental balans och består av främst fyra komponenter:

1. Toucherna, för att öka medvetenheten och avslappning i olika delar av kroppen.
2. Rörelse så som markarbete, för att öka proprioception, koordination, balans och följsamhet.
3. Speciella verktyg så som selar och wraps (lindor), som ökar kroppsmedvetenhet och har en lugnande effekt på hunden.
4. Koppelhantering

Alla dessa komponenter medverkar tillsammans och ger hunden nya erfarenheter, ökar hundens lugn, balans och kroppsmedvetenhet, vilket leder till en bättre, mjukare kroppshållning och avslappnat rörelsemönster. Det reducerar stressnivån, vilket dels påverkar hundens beteende, men även ökar tilliten till dig som förare, vilket i sin tur leder till en hund som lättare klarar av att vända sin uppmärksamhet och fokus till dig, istället för att reagera på det eventuellt jobbiga. I den här workshopen kommer du bland annat att få lära dig grunderna för TTouch, det vill säga olika toucher, hur man kan använda wraps och olika rörelseövningar genom markarbeten och koppelhantering för att skapa avslappnade promenader. Vi kommer även att gå igenom vikten av observationer för att upptäcka t. ex. eventuella spänningar eller avvikande rörelsemönster.

BRA ATT VETA
- För att kunna delta med hund behöver hunden kunna vistas tillsammans med andra hundar.
- Innan kursstart mejlar du om du kommer med eller utan hund. Har du något specifikt problem med din hund är det bra om du tar med det i mejlet så kan det tas upp under workshopen.
- Din hund måste vara vaccinerad. Ta med vaccinationsintyg vid kursstart.
- Alla former av halvstryp eller stryphalsband är ej tillåtna under workshopen.
- Strikt ägaransvar gäller, vilket betyder att du som ägare har ansvar för din hund och det den gör.
- Platser: 6 deltagare med hund, plats som deltagare utan hund finns.
- Folder med kursens innehåll mejlas till deltagarna efter kursens slut

FRÅGOR?
Kontakta malin.thornberg@sv.se, 0704313902, växel 036-190040