Hantverk & konst

Det här är kursen för dig som vill bidra till en bättre värld med hjälp av återbruk och hantverk. Vi kommer ta tillvara på de resurser som redan finns genom att skapa något användbart av gamla textiler. Tag gärna med secondhandkläder och textilier, som du kan utsmycka eller sy om till annat användningsområde. Visst material finns att köpa på plats.

Ledare:
Inger Jaldemark