Historia & Konsthistoria

Till minne av Esther Ellqvist Bauer
Med avstamp ur Jönköpings läns museums brevsamling efter familjen Bauer kommer vi att närma oss Esther. Vem var hon? Vad hände med hennes konstnärskap efter giftermålet med John? Genom breven får vi en bild av Esthers vardag och liv.

FÖRELÄSARE:
Patricia Hallman